O projektu

Cílem projektu Obchodníci v Porubě je podpora drobných živnostníků mající svůj kamenný obchod nebo provozovnu na území městského obvodu Poruba. V Porubě máme několik velkých nákupních center a rozsáhlé možnosti nákupu v diskontních prodejnách. Pod tíhou této konkurence se často ztrácí a jsou zapomínány výhody nákupu v maloobchodech a drobných prodejnách. Tyto stránky by měly připomenout a představit zapomenuté a někdy netušené výhody nákupu v drobných prodejnách. Těmito výhodami může být odborné poradenství, objednání sortimentu, který není na prodejně, doplňkové služby jako servis a údržba, dostupnost specializovaného zboží, které se v nabídce velkoobchodních řetězců nevyskytuje, aj.

V rámci realizace projektu bylo osloveno více než 160 porubských obchodníků, kteří měli možnost se do projektu zapojit formou vyplněného dotazníku. Projekt byl prezentován v lokálním tisku a televizi, na internetu a formou vývěsné zprávy prostřednictvím informačního centra.

Terénní sběr informací probíhal během měsíce srpna roku 2013, na konci srpna byly spuštěny stránky www.obchodniciporuba.cz, které jsou zároveň hlavním výstupem projektu. Prezentace na portále je bezplatná. Jedinou podmínkou, kromě místa podnikání, je osobní zájem obchodníka a vyplněný dotazník. V případě, že máte zájem se do projektu zapojit, nebo byste chtěli získat bližší informace o projektu, nahlédněte do sekce Přidejte se.

přidejte se

V případě, že vás projekt „Obchodníci v Porubě“ oslovil a rádi byste se do projektu zapojili, vyplňte náš registrační formulář:

registrační formulář

Jelikož byl projekt „Obchodníci v Porubě“ založen jako projekt zaměřující se na lokální prezentaci obchodníků a jejich bližší představení nejenporubským občanům, uvítali bychom, pokud byste se s námi podělili i o informace typu: co vás k podnikání přivedlo, jak dlouho v oboru podnikáte, jestli máte nějaký obchodní cíl nebo sen, popřípadě jestli máte nějakou veselou historku z podnikatelského prostředí?

Za váš zájem o zapojení se do projektu předem děkujeme.